שרידות עסקית – סוד הקסם לצמיחה

מאת דני קורמן – פגסוס פתרונות פיננסיים

אז איך, במקום לקצור פירות מרווחי הפעילות העסקית, אתם מרגישים מועקה תמידית ומחנק תזרימי אשר מביאים ללחץ מצידו של הבנק "לסגור את המינוס" ומצמצום האפשריות להלוואות עתידיות?

איך יתכן שאינכם מצליחים לבטא את אותו רווח ואת המאמץ הכרוך בהשגתו, לרווח מוחשי – כזה הבא לידי ביטוי ביתרות הבנק. הסיבה לכך נעוצה בעיקר בניהול תזרים מזומנים לקוי ובאופן הפיכתו של הרווח החשבונאי למזומן.

הכנת תקציב שנתי, ניהול תזרים ובקרה, הינם מאבני היסוד של "שרידות" עסקית. עסקים חייבים להוציא כסף כדי לגדול, אבל הוצאת מזומנים ללא תכנית ובלי בדיקה סדורה מראש, כנראה לא תתרום באופן חיובי להתפתחות העסק וצמיחתו. באמת כדי להרחיב את העסק השנה, יהיה עליך להכין תכנית השקעות חכמה, מאורגנת ואסטרטגית, ויתכן שכדאי גם להעזר, לפחות לתקופה מסוימת, ביועץ פיננסי/כלכלי.

עסקים קטנים ובינוניים רבים ציינו, כי הם הולכים להשקיע יותר בשנת 2015, החל מהשקעה גדולה יותר בפרסום באינטרנט, דרך פגישות תדירות יותר אצל לקוחות קיימים פנים אל הפנים ו"חשיבה מחוץ לקופסא" לאיתור לקוחות חדשים.

אבל לפני שאתה מכפיל את ההוצאות שלך, וודא שיש לך תכנית כמה אתה הולך להוציא ועל מה, איך אתה מממן את ההוצאה וכיצד ההשקעה מחזירה את עצמה ובכמה זמן.

ולכן במקביל לתקציב והתוכנית העסקית, אחת השאלות הראשונות ששואל את עצמו כל יזם, "מהי הדרך הנכונה ביותר לגייס כספים לטובת העסק"? כאשר לרוב ההתלבטות העיקרית תהיה בין גיוס אשראי מול קשת רחבה של גורמים– בנקים, חברות ליסינג וחברות ביטוח, קרנות סיוע ומימון ממשלתיות ופרטיות, גופים מוסדיים, מוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים וחברות השקעה, או לחילופין חיפוש אחר משקיע.

אולם קיימת גם אפשרות שלישית, אשר לרוב פחות מוכרת והיא שימוש באמצעי של "הלוואה המירה" ("Convertible Loan"). הלוואה המירה היא בראש ובראשונה הלוואה, המבוססת על ציפייה להשקעה עתידית בחברה, אך בדומה לכל הלוואה אחרת קיימת חובה (לפחות באופן רשמי) להחזיר למלווה את סכום ההלוואה בתוספת ריבית.

עם זאת, מדובר בחובה שקיימת פעמים רבות "על הנייר" בלבד, כיוון שבפועל, במקום שסכום ההלוואה יוחזר למלווה, סכום ההלוואה מומר למניות של החברה, בהתאם לתנאים שהוסכמו מראש עם המלווה. למעשה, הייחודיות בהלוואה המירה מתבטאת בכך שלאחר ההמרה, הופך המלווה מנושה החברה לאחד מבעלי המניות שלה, כאשר גובה אחזקותיו נקבע בהתאם לסכום ההלוואה ולתנאים הנלווים לה.

מאחר ולמרות שמדובר בהלוואה, לרוב המלווה ישתמש בכלי זה דווקא כשהמטרה העומדת לנגד עיניו היא השקעה בחברה, ולא רצון לקבלת רווח מתשלום הריבית (בניגוד למוסדות פיננסיים למשל).

** מרכז העסקים של C.V.POOL עומד לרשותכם לצורך מידע על קבלת הלוואות מבנקים ומקרנות בערבות המדינה. לפרטים נוספים 9874*. דיסקרטיות מובטחת.**